viveiro

Boibel Forestal viveiro produce unha ampla variedade de planta forestal, ornamental e ambiental en diversos formatos e tamaños.

O Castiñeiro híbrido ou Castanea x coudercii, é o noso producto mais apreciado, cunha producción de máis de 30 clons de castiñeiro aptos para madeira, froito ou portainxertos e resistentes ao mal da tinta (Phytophthora cinnamomi).

Na producción forestal Boibel está especializada en planta frondosa a raíz núa de especies como Alnus glutinosa (amieiro), Betula celtiberica (bido ou bidueiro), Castanea x hybride (castiñeiro híbrido), Fraxinus excelsior (freixo), Juglans regia (nogueira do país), Quercus rubra (carballo americano) ... ¡ e moitas mais !

O abeto do cáucaso ou Abies nordmanniana é a nosa producción principal en planta ornamental, para o seu uso en xardinería e como árbore de nadal.

Ademais, Boibel produce outras plantas ornamentais: especies tapizantes como o Cotoneaster horizontalis (cotoneaster), especies de peche verde como a Thuja plicata (tuia) e Buxus sempervirens (buxo), Prunus laurocerasus (loureiro real) e arbustos de elevado valor estético como o Ilex aquifolium (acebo), Taxus baccata (teixo), e Abies nordmanniana (Abeto do Cáucaso) ... ¡ Dispomos dunha ampla variedade de especies a prezos moi moi competitivos !

Tamén pode encontrar unha enorme variedade de planta ambiental frondosa de grandes dimensións ideal para xardíns forestais, revexetacións e recuperación de áreas degradadas, a prezos únicos, consúltenos!

O viveiro da empresa Boibel Forestal dispón de máis de 100.000 m2 de terreos en produción e situase no interior da provincia da Coruña (Meseta interior), concretamente na aldea Fradense de Pazo de Galegos, que reune unhas condicións óptimas para o cultivo de planta ornamental e forestal en viveiro, por dárense unhas elevadas precipitacións ao longo de todo o ano, onde non existe periodo de seca estival, os veráns son temperados e os invernos frios, o que proporciona unhas óptimas condicións para a producción de planta ben proporcionada, con crecementos sostidos e con grande resistencia á climatoloxía adversa o cal facilita e asegura o éxito da adaptación no seu futuro hábitat.