raiz

Planta Forestal

Boibel Forestal viveiro ten unha ampla variedade de planta forestal, que comercializa a raiz núa e en envase.

Na producción forestal, Boibel está especializada en planta frondosa a raíz núa de especies como Alnus glutinosa (amieiro), Betula celtiberica (bido ou bidueiro), Castanea x hybrida (castiñeiro híbrido), Fraxinus excelsior (freixo), Juglans regia (nogueira do país), Quercus rubra (carballo americano) entre outras.

Tamén dispomos de planta en envase forestal, tanto conífera (Pinus radiata, Pinus pinaster, Pseudotsuga menziesii), como frondosa (Eucaliptus nitens, Alnus glutinosa, Betula celtiberica, Quercus rubra, etc) o que permite realizar a reforestación fóra da época invernal, fundamentalmente correspondentes co outono e a primavera.

Todas as nosas sementes están controladas e garantidas pola administración galega, pasando os distintos controis de calidade e pragas aos que cada especie está suxeita.