asesoramento técnico

Asesoramento Técnico e redacción de proxectos

Boibel ofrece aos seus clientes a posibilidade de xestionar as súas propiedades dun xeito axeitado tecnicamente, polo que ademais da producción de planta de máxima calidade e a execución de labores forestais, se o cliente o demanda, ten á súa disposición un equipo de técnicos que o asesorarán en todo o momento.

As labores de asesoramento técnico que se ofrecen van desde a tramitación e seguemento de subvencións, elaboración e redacción de proxectos de forestación, tratamentos selvícolas, cálculo e instalación de estructuras no medio agroforestal, creación de xardíns forestais, aproveitamentos forestais non madeireiros, ata o asesoramento e execución de proxectos relacionados coa enxeñería rural como obras e servicios para a conservación, protección e mellora do medio natural.