Obra Forestal e Ambiental

Boibel, ademais da producción de planta forestal dedícase á mellora e conservación do noso entorno, mediante actividades relacionadas coa protección, rexeneración e conservación dos nosos montes, e á creación de áreas axardinadas e forestais destinadas ao uso e disfrute da poboación.

obra forestal

Dentro destas actividades destacamos:

  • Repoboacións forestais, intentado conseguir masas forestais de calidade que aseguren ós seus propietarios as mellores rendas á hora de realizalos aproveitamentos.
  • Limpeza de fincas
  • Mantemento de plantacións, desbroces, podas, abonados, tratamentos fitosanitarios…
  • Trituración de residuos forestais para o seu aproveitamento como biomasa
  • Creación de áreas recreativas
  • Creación de xardíns sostibles
  • Creación de parcelas de aproveitamento non madeirables: frutos do bosque, cogomelos, silvopastoralismo, etc.
  • Redes viarias, (Elaboración de camiños, Cortalumes, Peches de fincas)
  • Limpeza de vías forestais

Estas labores son executadas coas máximas garantías técnicas, para o que dispomos dun parque de maquinaria e enxeñería propios e persoal técnico e a pé de obra altamente cualificado.

A execución deste tipo de actividades convírtese nun dos obxetivos prioritarios, comprometéndose a ofrecer os seus clientes todo o asesoramento que necesiten tanto no ámbito forestal, ambiental e agropecuario.